Astrološka škola Charles Carter (Čarls Karter)

Astrološka škola Charles Carter (Čarls Karter) nudi vrhunsko astrološko znanje i potpuno razumevanje zakonitosti Univerzuma. Sastoji se od tri nivoa školovanja (osnovni, napredni i super napredni nivo) po 200 časova (ukupno 600 časova predavanja za sva tri nivoa) koji uvodi studenta astrologije u sve tajne i lepote astrologije.

Prvi nivo školovanja podrazumeva: uvod u astrologiju, planete, astrološke kuće i znaci, planetarni aspekti, snaga i dostojanstvo planeta, povezivanje astroloških simbola, interpretacija i tumačenje horoskopa, ljubav, brak, seksualnost u horoskopu, porodica, profesija, sticanje i novac, duhovnost, talenti i predispozicije horoskopa, zdravlje i bolest u horoskopu, opasnost, horoskopi poznatih ljudi i horoskopi lidera.

Drugi nivo (napredni nivo) obuhvata: Astrološko prognoziranje (orbisni luk, primarne direkcije, sekundarne i tercijarne progresije, tranziti, solarni povratak i druge tehnike prognoziranja), astrologija odnosa, horarna i elekciona astrologija, interpretacija natalne karte, podešavanje horoskopa (rektifikacija) i druge zanimljive stvari.

Treći nivo (super napredni nivo) podrazumeva duboko poniranje u tajne i istine astrologije, tajne stepena Zodijaka, razvoj svesti, tehnike povezivanja božanskog rukopisa, astrološku etiku i rad sa klijentom. Na tom nivou student astrologije je potpuno spreman da razume sve što se oko njega događa, oslobođen besa, predrasuda i okrenut razvoju i stvaranju. Na super naprednom nivou student astrologije uči o biljkama, mineralima i tajnama joge i meditacije.

Astrološka škola Charles Carter garantuje kvalitetno astrološko znanje, posvećeništvo, ozbiljan rad sa studentima, gde će studenti biti tretirani sa najvećom pažnjom i ljubavlju. Student će morati da polaže određene ispite koje svedoče o kvalitetu stečenog znanja, a takođe će morati da pohađa određene astrološke vežbe i predavanja mimo nastavnog programa. Pored kvalitetnog programa astrološka škola „Čarls Karter“ će ponuditi najpristupačniju cenu u regionu i po programu potpuno zadovoljiti sve kriterijume koji su potrebni za kvalitetan astrološki razvoj. Nakon završene škole svaki student će biti sposoban da sam vodi svoju školu, organizuje kurseve i seminare, drži predavanja u svojoj ili nekoj drugoj školi, kao i da zarađuje od tumačenja i interpretacije horoskopa. Student apsolutno nije primoran da pohađa sva tri nivoa školovanja, niti je prinuđen da završi školu. Takođe je moguće priključiti se radu i učenju u bilo kojem delu godine. Astrološka škola „Čarls Karter“ će konstantno nuditi tečajeve i kurseve astrologije u manjim i većim grupama, pa su svi iskreni zaljubljenici u astrologiju dobrodošli.

Takođe je moguće pohađati školu, tečajeve i astrološke kurseve putem interneta (on- line), razmenom informacija putem e- maila. Ovaj način učenja ima određene prednosti jer učenik ima nešto bliži kontakt sa predavačem.

Školu mogu pohađati sve osobe starije od 18 godina i ne postoji starosno doba koje nije prikladno za rast i razvoj. Takođe je važno napomenuti da niko ne treba da ima neko prethodno stečeno astrološko znanje, niti je potrebno da studenti budu super talentovani. Za učenje astrologije je potrebna ljubav, duboko razumevanje i poniranje u tajne svemira, kao i prihvatanje svih živih bića na planeti. Student astrološke škole „Čarls Karter“ treba da bude pun ljubavi, nesebičan, nadahnut žarom i entuzijazmom, kao i mudrošću koja dolazi od naših predaka.

Predavanja će se održavati dva puta nedeljno i za svaki astrološki nivo potrebno je najmanje deset meseci rada i učenja. Naravno, niko nije dužan da pohađa i uči sve astrološke oblasti, pa je uvek moguće pohađati aktuelne kurseve.

Za sve podatke u vezi pohađanja astrološke škole, kurseva ili astroloških tečajeva kontaktirati na: 061 / 110 67 97; 060 / 330 67 98 ili na e-mail adresu: danielsijakovic@gmail.com.

Više informacija možete pronaći i na facebook stranici škole.

Više informacija o školi možete pronaći i na facebook stranici škole.